Welcome on my website

Companies, hospitals and private individuals own my work
.Mijn werk is in het bezit van
bedrijven, ziekenhuizen en particulierennaamloos-1


Een schilderij is een verslag van wat je als schilder ontdekt, terwijl je werkt.
Er is dus een proces, wat tot een voorstelling leidt.
Die voorstelling kan een abstracte "sensatie" zijn, of iets concreets.
A painting is a record of what you discover as a painter while you work.
So there is a process, that leads to a performance.
That representation can be an abstract "sensation" or something concrete.